MS IL - 1200, 1400, 1600 kg

Photo: MS IL - 1200, 1400, 1600 kg
  • Ruční vysokozdvižný vozík
  • Možnost přízdvihu podvozku pro přejezd nerovností
  • Ovládání trakce a čerpadla Combi MOSFET
  • Hnací motor AC
  • Duální ovládací prvky zvedání/spouštění na hlavě ojky
  • Panoramatický sloup
  • Nízko umístěná ojka
  • Samočinné brzdění
  • Regenerativní brzdění
  • Ochrana proti zpětnému chodu na šikmé ploše