MS – 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 kg

Photo: MS – 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 kg
  • Ruční vysokozdvižný vozík
  • Ovládání trakce a čerpadla Combi MOSFET
  • Hnací motor AC
  • Duální ovládací prvky zvedání/spouštění na hlavě ojky
  • Panoramatický sloup
  • Ovládací oj ukotvena ve střední motorové části vozíku
  • Samočinné brzdění
  • Regenerativní brzdění
  • Ochrana proti zpětnému chodu na šikmé ploše

Popis