MP – 1600, 1800, 2000, 2200 kg

Photo: MP – 1600, 1800, 2000, 2200 kg
  • Ručně vedený nízkozdvižný vozík
  • Ergonomická hlava ojky
  • Ovládací oj ukotvena ve střední motorové části vozíku
  • Hnací motor AC
  • Systém ovládání trakce AC MOSFET
  • Možnost nastavení výkonu pohonu
  • Možnost vestavěné nabíječky
  • Ochrana proti zpětnému chodu
  • Regenerativní brzdění