MO S – 1000 kg

Photo: MO S – 1000 kg
  • Středně a vysokoúrovňový vychystávací vozík
  • Vychystávací výška až 9500 mm
  • Panoramatický sloup
  • Elektronické řízení
  • Systém ovládání trakce MOSFET
  • Dodatečný zdvih vidlic
  • Proporcionální hydraulické ovládání
  • Samočinné brzdění
  • Regenerativní brzdění
  • Možnosti vedení vozíku v uličce – kolejnicové/indukční