Aktivně bojujeme s šířením viru C-19

Aktivně bojujeme s šířením viru C-19
8. 3. 2021
Dezinfikujeme interiéry strojů po každém servisním zásahu. Technici Yale postupují v souladu s nařízeními vlády tak, aby minimalizovali možnost nákazy vašich zaměstnanců. V rámci servisního výkonu provede technik Yale důkladnou dezinfekci povrchů interiérů strojů alkoholovou dezinfekcí.