Pomáháme potřebným pomocí Dobrého anděla

Pomáháme potřebným pomocí Dobrého anděla
31. 5. 2016
V rámci oslavy 25. výročí naší společnosti jsme se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Bylo tak učiněno ...

V rámci oslavy 25. výročí založení naší společnosti jsme se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Věnovali jsme tak symbolickou částku 25 tisíc korun českých.

Bylo tak učiněno na slavnostním galavečeru v Anežském klášteře, kde jsme se zavávali před našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery. Jsme si totiž vědomi, že i drobné finanční příspěvky mohou těmto rodinám pomoci překonat velmi těžké období.Dobrého Anděla jsme si vybrali na základě ztotožnění se s jeho pilíři:

  • Všechny finanční příspěvky jsou odevzdány vždy do posledního haléře.
  • Víme, konkrétně komu našim příspěvkem pomáháme.
  • Pomáháme pravidelně rodinám, které to potřebují kvůli závažným onemocněním.

Jako výraz poděkování nám byl vystaven Certifikát Dobrého anděla, kterého si velmi vážíme.