Pravidla a bodování týmových her

Pravidla pro týmové hry ve Skalním Mlýně

jsem si jistá, že jsme všichni týmoví hráči, tak zmiňuji jen drobné detaily:

1/ po příchodu na stanoviště soutěží v areálu hotelu s ničím nehýbejte dokud nedostanete pokyn od týmu organizátorů
2/ u žádné soutěže není možnost tréninku, pouze čas určený na domluvení strategie, soutěž se neopakuje
3/ časy stanovené na strategii jsou pevné, start se odkládá pouze z rozhodnutí přítomného rozhodčího
4/ s rozhodčími se nediskutuje, na to nemáme čas, budeme fakt féroví ke všem
5/ hlavní rozhodčí, tedy Anča, je nestranný, nepřijímá úplatky a má poslední slovo!
6/ a když se to fakt posere, beru na sebe zodpovědnost a platím panáky

Na závěr - MOC PROSÍM, při brífingu, nebo když budu něco vysvětlovat větší skupině,
nedělejte hluk, jinak mě neuslyší nikdo a já budu nasraná :-)

PRAVIDLA A BODOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽE:

Kvíz DJ Surprise
Hrajou všechny týmy po celou dobu týmových her
BODOVÁNÍ: 1 bod za každou správnou odpověď

Na tý louce zelený
Hrajou 4 týmy zároveň
Hrajeme na louce přímo před hotelem.
Zadání: 7 různými předměty se hodem trefit do obruče položené před vámi.
Každý člen týmu hází jedenkrát jedním předmětem (pouze pokud je méně než 7 hráčů, hází jeden hráč 2x)
Před startem je 5 minut na strategii, nikdo nesahá na předměty
Hráči si předmět do ruky berou až těsně před hodem (tedy až odhodí hráč před ním).
Týmy začínají házet najednou, tedy hned po uplynutí 5 minut na straterickou poradu. Start hlásí přítomný rozhodčí.
BODOVÁNÍ: 2 body za každý předmět, který bude celý ležet vevnitř obruče, 1 bod za předmět ležící přes obruč nebo se dotýkající obruče.

Za pokladem ve skalách
Hrajou 4 týmy skoro zároveň
Sejdeme se na Parkovišti před hotelem, kde dostanete nezbytné informace.
PRAVIDLA: Po cestě se budete potkávat s dalšími týmy, je na vás jakou zvolíte strategii. Co je označeno vaší barvou, to je vaše, co není, na to nesahejte, nepřemisťujte. Vaši soupeři nemusí mít stejné instrukce nebo nápovědy. Jinak je jen na vás jak si cestou poradíte.
BODOVÁNÍ: Přinesete svůj poklad - kromě dobrého pocitu něco dostanete. Nepřinesete svůj poklad: a/ přinesete cizí poklad - musíte jej vrátit b/ Nepřinesete vůbec - u Mlýna vás čeká úkol navíc.

Hádanky z cesty Za pokladem ve skalách
Hrajou všechny týmy po celou dobu týmových her (resp. od doby co hádanku najdou)
BODOVÁNÍ:
Co bylo v batohu: 5 bodů za správnou odpověď
X a Y: 5 bodů za správnou odpověď (tzn. X i Y musí být správně)

Hraj, pičo!
Hraje se dvoukolově, všechny týmy. Hrajou poloviny z týmů, soupeři jsou určení barevnými poli na stolech. Na pokyn začínají hrát všechny stoly, do dohrání všech partií. Počítá se bod za každou platnou dvojici z pexesa. 
Na druhé kolo se střídají druhou polovinou týmů a mají  soupeře z jiných týmů. 
BODOVÁNÍ: 1 bod za každou platnou dvojici z obou kol.

Stříbrné plátno
Hrajeme dvoukolově, všechny týmy a střídáme se s druhou polovinou týmu.
1 kolo: 10 vteřin hudba - 10 vteřin na zápis
2 kolo: 20 vteřin hudba, následuje další
Hrajeme jen jednou, nejsou pauzy, nezpomalujeme.
Obpovědi musí být naspsány ve správném pořadí, jinak jsou neplatné.
BODOVÁNÍ: 1 bod za každou správnou odpověď z obou kol.

CELKOVÉ BODOVÁNÍ:

Součet všech výše popsaných bodů určuje pořadí týmů a tím i vítěze.