Pronájem strojů Yale

Klíčovou úlohou pronájmů manipulační techniky je pokrytí krátkodobé  i dlouhodobé  potřeby uživatelů.

 • Podnikání uživatelů techniky má sezónní charakter.
 • Vzrostla potřeba manipulace a společnost nevlastní dostatek své techniky.
 • Stávající technika nepokrývá aktuální potřebu manipulace (váha, výška, vlastní aplikace, směnnost provozu).
 • Stávající technika vykazuje poruchy a je nutné pokrýt manipulaci technikou jinou, avšak nejsou dostupné investice, či investice do oblasti manipulační techniky není prioritou dané společnosti.

Efektivita, flexibilita:

 • Velmi efektivní pokrytí potřeby, či dlouhodobých nákladových závazků.
 • Prokázání spolehlivosti před nákupem nové techniky.
 • Finančně flexibilní nástroj, nevážou se přímé finanční prostředky a náklady na nájem lze v plném rozsahu daňově zahrnout do nákladů společnosti.
 • Jasně definované náklady na provoz, které obsahují kompletní služby včetně údržby a pojištění.

YALE CZ programy pronájmů

Dlouhodobý pronájem, operativní leasing

Vhodný pro řešení pokrytí potřeb pro manipulaci a skladování neinvestiční cestou, kdy techniku si smluvně zajistíte na jasně definované období (1 až 84 měsíců), technika není ve vašem majetku, vy ji plně provozujete, financování a komplexní servisní služby, včetně pojištění  vám zabezpečuje YALE CZ a po ukončení smluvně ujednaného období nájmu používaný produkt můžete vrátit, prodloužit nájem, nebo obměnit za produkty nové, nebo určené pro nové,  jiné aplikace.

Krátkodobý pronájem

Pokud má vaše podnikání sezónní charakter nebo chcete mít možnost využití techniky jen na aktuální potřebu (1 den až 24 měsíců) je pro vás možnost krátkodobého pronájmu optimální variantou. Krátkodobá zápůjčka řeší mnoho situací, které jsou často nepředpokládané a poměrně akutní. Takovou situací je např. porucha vozíku zákazníka a překlenutí vozíkem na zapůjčení, krátkodobá či jednorázová vykládka většího množství zboží – větší zakázka, okamžitá potřeba vozíku v provozu – i na překlenutí dodací lhůty nového vozíku.

V YALE CZ disponujeme vlastní flotilou techniky určenou pro krátkodobé pronájmy a jsme připraveni vám velmi rychle a efektivně pokrýt aktuální potřebu. Tato technika je pod servisním zabezpečením a pojištěním naší společnosti a tedy plně zabezpečuje 100% využitelnost takto pronajaté techniky, bez nutnosti organizačních či finančních nákladů vaši společnosti.

Yale půjčovna manipulační techniky

V rámci vlastní flotily techniky určené výhradně pro krátkodobé pronájmy disponujeme průřezem veškeré techniky v rámci nabídky produktů HY Group produktů a to včetně produktů UTILEV.

 Jak realizovat krátkodobý pronájem?

 1. Zavolejte nám na: +420 730 183 401, případně vašemu obchodnímu poradci YALE CZ v regionech, nebo využijte web formulář a zašlete požadavek, který bude řešen do 8 pracovních hodin.
 2. Společně vybereme nejvhodnější techniku a odsouhlasíme si podmínky, objednávku.
 3. Po přípravě vozíku v našem servisu vybranou techniku expedujeme k vám do 24 hodin.
 4. Ukončit pronájem lze prostřednictvím zaslání e-mailu zodpovědným pracovníkem vaší společnosti na adresu: pronajem@yale.cz a technika bude do 3 pracovních dnů (případně dle podmínek smlouvy) odvezena.