Pronájem

Půjčovna vysokozdvižných vozíků

Půjčovna vozíků je jednou ze složek naší činnosti. V poslední době vzrůstá její podíl. Pronájem může být krátkodobý či dlouhodobý.

Krátkodobé pronájmy

Pro zákazníky řeší krátkodobá zápůjčka vozíku mnoho situací, které jsou často nepředpokládané, poměrně akutní na dočasnou manipulaci. Takovou situací je např. porucha vozíku zákazníka a překlenutí vozíkem na zapůjčení, krátkodobá či jednorázová vykládka většího množství zboží – větší zakázka, okamžitá potřeba vozíku v provozu – i na překlenutí dodací lhůty nového vozíku.

Dlouhodobé pronájmy

Dlouhodobé pronájmy ruku v ruce s operativním leasingem vytvářejí nový trend. Klient má pro období 3–5 let (dle jeho zadání ) jasnou představu o nákladech na zajištění manipulace, bez nutnosti investic. Vedle složky nájemného má propočítané i náklady na servis dle předpokládaného počtu ujetých motohodin. Nedílnou součást nájemní smlouvy tvoří smlouva o plném servisu. Zákazník se touto formou zajištění své manipulace zbavuje např. povinnosti zajišťovat povinné ručení, vozík odepisovat či jinak jej evidovat v majetku, zbavuje se starosti s případným prodejem ojetého vozíku apod.

Máte-li zájem o

Krátkodobý pronájem

kontaktujte Zuzanu Martinkovou, tel. 267 090 140, 724 093 181

Dlouhodobý pronájem

kontaktujte regionálního zástupce dle kontaktů na našich stránkách

SAMSUNG DIGITAL CAMERA